Boru mühəndisi

Vəzifə təlimatı:

 • Birləşmələrin (qovşaqların) boru kəmərində quraşdırılmasını təşkil etmək;
 • Boruların standartlara uyğun mərkəzləşdirilməsinə nəzarət etmək;
 • Eskiz üzrə nişan vurulması, armatura və fasonlu hissələrin qurulmasına nəzarət etmək;
 • Qaynaq işi aparmaqla boru kəmərlərində quraşdırma və bərpa işlərinin icra edilməsinə nəzarət;
 • Kranların və siyirtmələrin yoxlanması və təmir işinin təşkil edilməsi;
 • Nəzarət-ölçü cihazlarının sökülməsi və quraşdırılması işinin təşkili;
 • Boru kəmərinin hissələrinin və quraşdırma birləşmələrinin üfürülməsi və kipliyə yoxlanması, keçidlərin, aşırımların, makarların quraşdırılması işinin təşkili və həyata keçirilməsi;
 • Boru kəmərləri çəkildikdə və onların təmiri aparıldıqda kranların, boru düzən traktorların və ekskavatorun idarə edilməsi;
 • Kranın, boru düzən traktorun, ekskavatorun işinin, yanacaq və yağ materiallarının sərfi uçotunun aparılması;
 • Yüksək təzyiq altında işləyən boru kəmərlərinin qaynaq edilməsinə nəzarət;
 • Bütün işlərin təhlükəsizlik texnikası qaydalarına ciddi riayət etməklə icra olunmasına nəzarət etmək;

Bilməlidir:

 • Bütün boru kəmərləri tikililərinin sxemi və quruluşu;
 • Keçidlərin, aşırımların, makaraların quraşdırılmasına olan tələblər;
 • Boru kəmərlərinin üfürülməsi və kipliyə yoxlanılması qaydaları;
 • Boru kəmərlərinin, qabların və keçirmə birləşmələrinin sınanması normaları;
 • Boru kəmərlərinin yerləşməsi sxemi və neft məhsulları vurucu, qaz paylayıcı stansiyaların (məntəqələrin) və qəza-təmir məntəqələrinin avadanlığının quruluşu;
 • Cizgilərin və eskizlərin oxunması; qaynaq işlərinin texnologiyası;

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet tn pas cher moschino outlet moschino outlet moschino outlet moschino outlet moschino outlet moschino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet valentino outlet cheap nfl jerseys moschino outlet online stone island outlet pandora outlet