İnzibati bina

Quba Su Kanal idarəsi

Quba-Sukanal

Ucar Su Kanal idarəsi

04d0b3b925bfb17f7e8060f48366ba5d