UCAR SU KANAL İDARƏSİ

UCAR SU KANAL İDARƏSİ

Layihənin vəziyyəti: Tamamlanıb

Layihəyə 5.5 hektar sahədə yerləşən inzibati bina, anbar və yaşıllıq ərazi daxildir. Ucar şəhərinin içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinin mərkəzdən idarə edilməsi məqsədilə inşa edilmişdir. İnzibati binanın ümumi istifadə olunan sahəsi 1200 m2-dır və hər mərtəbəsində istifadə olunan ərazisi 400 m2 olan 3 mərtəbədən ibarətdir. Sahədə əlavə olaraq anbar binasının inşası ilə yanaşı landşaft işləri də görülüb başa çatdırılmış və layihə sifarişçiyə təhvil verilmişdir.

İnzibati binada bütün şəhərin içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət etməyə imkan verən SCADA sistemi quraşdırılmışdır. Bu sistem vasitəsi ilə anbarlarda suyun həcmi, siyirtmələrin işçi vəziyyəti, anbar çıxışlarında və şəbəkədəki təzyiq, anbarlardakı ehtiyatın həcmi avtomatik idarə olunur. Eyni zamanda, xətlərdə baş verən qəza hallarının koordinatları qeydə alınır, problemin operativ sürətdə aradan qaldırılması təmin edilir. Yeni sistem qəza aradan qaldırılan müddətdə su təhcizatında fasilə verilən əraziləri də dərhal müayyən edir. İnzibati binanın interyeri verilmiş layihə çertyojlarına və dizayna uyğun olaraq inşa edilmişdir.

04d0b3b925bfb17f7e8060f48366ba5d
14441504543253361589_1000x669